Tủ tài liệu TTL-02LH

Giá: 5000000

Mô tả sản phẩm

Tủ tài liệu
- Tủ hồ sơ 2 khoang:
- Ngăn trên có 2 cách kính mở, khóa đơn, có 2 đợt di động. Ngăn dưới có 2 khoang, 2 khóa riêng biệt, cánh thép.

1000x450x1830

Tủ sắt

Sản phẩm liên quan

Ghế Phó Giám đốc GX-02LH

570x520x(880-1000) Rc=320

Bàn họp BH-6022

3000x1200x760

Ghế xoay văn phòng GX-03LH

560x560x(860-980) Rc=300

Ý kiến của bạn