Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Các vị trí tuyển dụng

 1. Theo khu vực

  TUYỂN DỤNG ĐẠI DIỆN KINH DOANH

  3 tháng 8, 2018 |

  Xem chi tiết
 2. Vĩnh Phúc

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

  3 tháng 8, 2018 |

  Xem chi tiết
 3. Vĩnh Phúc

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN R&D

  3 tháng 8, 2018 |

  Xem chi tiết
 4. Vĩnh Phúc

  Thông báo tuyển dụng Quản trị hệ thống

  27 tháng 3, 2018 |

  Xem chi tiết
 5. Vĩnh Phúc

  Thông báo tuyển dụng công nhân

  21 tháng 3, 2018 |

  Xem chi tiết

Liên hệ

Hotline18006692

Email: noithatxuanhoa@xuanhoa.vn