Tủ giày gia đình

Tổng số sản phẩm là 3

Tủ giày CA-SH-01

Rộng 655 x Sâu 150 x Cao 1025

Tủ giày CA-SH-02

Rộng 1000 x Sâu 150 x Cao 1025

Tủ giày CA-SH-03

Rộng1000 x Sâu350 x Cao1000