Nội thất văn phòng

Tổng số sản phẩm là 214

Bộ bàn ghế ngồi làm việc Giám đốc

KT Bàn: 1898x800x750, KT Ghế: 650x640x(1120-1250) Rc=320

Bộ bàn ghế ngồi làm việc Phó Giám đốc (02 phó giám đốc)

KT Bàn: 1600x800x750, KT Ghế: 570x520x(880-1000) Rc=320

Bộ bàn ghế họp, tiếp khách

KT Bàn: 2400x1200x760, KT Ghế: 450x480x935

Tủ tài liệu của Giám đốc, các Phó giám đốc

1350x400x1600

Bộ bàn ghế ngồi làm việc Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

KT Bàn: 1600x800x750, KT Ghế: 560x560x(860-980) Rc=300

Bộ bàn ghế ngồi làm việc phòng hành chính

KT Bàn : 1400x700x750, KT Ghế: 550x560x(900-1020)Rc=280

Tủ tài liệu CA-3A-LG(LH)

1000x450x1830

Ghế ngồi họp GM-21-05 (LH)

550x510x950

Bàn họp BH-01-09 PU (LH)

3000x1200x760