Nội thất trường học

Tổng số sản phẩm là 45

Bàn ghế sinh viên BSV-03-00CS

1200x900x750 (mặt bàn: 400)

Bàn sinh viên BSV-02-00CS

1200x820x750 (mặt bàn: 400)

Ghế học sinh GS-19-04CS

335x380x630

Bàn học sinh BHS-19-05CS

B: 1200x450x650 G: 335x380x630

Bàn học sinh BHS-14-07CS

B: 800x500x590-680 G: 380x430x745

BÀN HỌC SINH BHS-13-06A

B: 700x450x895-1015 G: 345x410x695-718

Giá thư viện GTV-02-00V

1006x406x2055

Bàn học sinh BHS-16-01

1200x926x750

Bàn sinh viên BSV-05-00

1200x400x750