Nội thất trường học

Tổng số sản phẩm là 50

Giá thư viện GTV-01-01

Rộng 1025 x Sâu 450 x Cao 1875mm

BÀN HỌC SINH BHS-14-07A (xanh)

B: 800x500x580-630 G: 380x655x745x340-430

GIƯỜNG TẦNG GI-02-03

1900x850x1850

GIƯỜNG TẦNG GI-02-02

1900x850x1850

Giường tầng GI-02-01

1900x850x1710

Giường tầng GI-02-00

1900x850x1710

Bàn ghế sinh viên BSV-03-00CS

1200x900x750 (mặt bàn: 400)

Bàn sinh viên BSV-02-00CS

1200x820x750 (mặt bàn: 400)

Ghế học sinh GS-19-04CS

335x380x630