Nội thất gia đình

Tổng số sản phẩm là 41

Tủ để giày TDG-01-00

1200x350x1120

Bàn ăn inox BI-1380

Dài 1300 x Rộng 800 x Cao 750

Tủ quần áo gia đình CA-8A-1KLG

Rộng 1850 x Sâu 500 x Cao 1970

Bàn inox cao cấp BI-1270-304

Dài 1140 x Rộng 700 x Cao 750 mm

Ghế bậc thang GBT-01/02-00

Võng xếp gia đình VXI-01-00

2600x900x980

Tủ gia đình CA-9A-1KL

Rộng 1400 x Sâu 500 x Cao 1970

Tủ quần áo gia đình CA-9A-3KL

Rộng 1400 x Sâu 500 x Cao 1970

Ghế phòng ăn GS/GM/GI-01-00

456x450x830