Bàn học sinh mẫu giáo-tiểu học

Tổng số sản phẩm là 3

Bàn học sinh BHS-14-06

B: 800x500x680, G: 380x430x720

Bàn học sinh BHS-14-04CS

Bàn:800x500x732, Ghế: 400x440x791

Bàn học sinh BHS-05-00

910x480x730