Bàn học sinh mẫu giáo-tiểu học

Tổng số sản phẩm là 5

Ghế học sinh GS-19-04CS

335x380x630

Bàn học sinh BHS-19-05CS

B: 1200x450x650 G: 335x380x630

Bàn học sinh bán trú BHS-19-01

1200x900x650

Bàn học sinh BHS-14-04CS

Bàn:800x500x732, Ghế: 400x440x791

Bàn học sinh BHS-05-00

910x480x730