Xuân Hòa sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019

Trong 2 ngày 21 và 22/4/2019, Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (Xuân Hòa) đã tổ chức sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I và đề ra kế hoạch hành động cho mục tiêu Quý II năm 2019.

Buổi sơ kết có sự tham gia của Ban Điều hành, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng nhóm các đơn vị trong cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam. Giám đốc các đơn vị đã lần lượt trình bày báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị mình trong Quý I năm 2019.

Xuân Hòa sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019 1

Xuân Hòa đã hoàn thành kế hoạch Quý I năm 2019…

Với khẩu hiệu: “Cùng nhau tăng tốc, vượt mốc thành công”, trong năm 2019 này, Xuân Hòa tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ kinh doanh và xây dựng hệ thống Marketing, Bán hàng chuyên nghiệp với mục tiêu “Lấy khách hàng làm trung tâm”. Nhờ đó, doanh thu bán hàng Quý I 2019 đạt 74,7 tỉ đồng, tăng 112% so với Quý I năm 2018 đạt 66,8 tỉ đồng. Đây là kết quả tương đối khả quan trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

Xuân Hòa sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019 2

…Và tiếp tục nỗ lực để hoàn thành kế hoạch Quý II, kế hoạch năm 2019

Ông Lê Duy Anh- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam biểu dương kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý I 2019 và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của các Đơn vị, song mức tăng trưởng này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Ngoài việc đánh giá hoạt động của Quý I và đề ra các chiến lược, giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch Quý II, ông Lê Duy Anh còn kêu gọi toàn thể các đơn vị tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đoàn kết hơn nữa để “Cùng nhau tăng tốc, vượt mốc thành công”.

Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tiêu chuẩn Quốc tế – Giá trị bền lâu

Ý kiến của bạn