Văn Phòng Chính Phủ tin tưởng lựa chọn bàn học sinh Xuân Hòa cho chương trình từ thiện tại Mù Căng Chải.

Sau đợt lũ quét lịch sử tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Văn phòng Chính Phủ triển khai chương trình từ thiện lắp đặt bàn ghế học sinh tại một số điểm trường ở huyện Mù Căng Chải. Xuân Hòa đã được Văn Phòng Chính Phủ tin tưởng và đặt mua các sản phẩm bàn ghế học sinh cho chương trình.

Ngày 22/08/2017, những bộ bàn ghế học sinh Xuân Hòa đã có mặt tại điểm trường PTDTBT THCS Lao Chải, Mù Căng Chải. Đội ngũ kỹ thuật viên đã hoàn tất khâu lắp đặt để bàn giao cho Văn Phòng Chính Phủ trước ngày 26/08/2017.

Văn Phòng Chính Phủ tin tưởng lựa chọn bàn học sinh Xuân Hòa cho chương trình từ thiện tại Mù Căng Chải. 1

Văn Phòng Chính Phủ tin tưởng lựa chọn bàn học sinh Xuân Hòa cho chương trình từ thiện tại Mù Căng Chải. 2

Văn Phòng Chính Phủ tin tưởng lựa chọn bàn học sinh Xuân Hòa cho chương trình từ thiện tại Mù Căng Chải. 3

Nội thất Xuân Hòa – Mãi gắn bó. Mãi bền lâu.

Ý kiến của bạn