Từ thương hiệu đến
chất lượng sản phẩm

Tầm nhìn

Trở thành công ty nội thất Hàng đầu Việt Namkhu vực.

 

Sứ mệnh

Đem đến cho khách hàng sự tiện nghi, tiện ích thông qua chất lượng sản phẩmdịch vụ.

 

Giá trị cốt lõi

 • Chất lượng sản phẩm,
  dịch vụ

   

 • Sự tiện nghitiện dụng

   

 • Môi trường chuyên nghiệp

   

Chính sách quản lý

Công ty Xuân Hòa hướng tới phát triển bền vững dựa trên 3 nền tảng: Tăng trưởng, Bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ Trách nhiệm xã hội trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc:

01

Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đảm bảo lợi ích các bên: Công ty, Người lao động, Nhà cung ứng và Cộng đồng xã hội.

02

Cải tiến liên tục quá trình sản xuất, tối ưu hóa sử dụng nguyên vật liệu, giảm chi phí sản xuất, đồng thời giảm thiểu tác động môi trường.

03

Tổ chức giáo dục và đào tạo công nhân viên để mọi người hiểu và thực hiện nghiêm túc mọi quy định có liên quan đến công việc của mình

04

Duy trì và phát triển hệ thống quản lý dựa trên tiêu chuẩn ISO 9001 và tiêu chuẩn ISO 14001