Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Các vị trí tuyển dụng

 1. Hà Nội

  THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ

  16 tháng 6, 2017 | nacuong@xuanhoa.vn / nttrang@xuanhoa.vn

  Xem chi tiết
 2. Hà Nội

  THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ

  20 tháng 6, 2017 | nacuong@xuanhoa.vn / nttrang@xuanhoa.vn

  Xem chi tiết
 3. Hà Nội

  THÔNG BÁO TUYỂN KỸ SƯ CƠ KHÍ

  20 tháng 6, 2017 | nacuong@xuanhoa.vn / nttrang@xuanhoa.vn

  Xem chi tiết
 4. Hà Nội

  Thông báo tuyển KỸ SƯ THIẾT KẾ.

  23 tháng 10, 2017 | htthienxh@gmail.com /ntthuytcxh@gmail.com

  Xem chi tiết
 5. Theo khu vực

  THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  23 tháng 10, 2017 | ntthuytcxh@gmail.com / htthienxh@gmail.com

  Xem chi tiết

Liên hệ

Hotline18006692

Email: noithatxuanhoa@xuanhoa.vn