Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Các vị trí tuyển dụng

 1. Vĩnh Phúc

  Thông báo tuyển dụng Quản trị hệ thống

  27 tháng 3, 2018 |

  Xem chi tiết
 2. Vĩnh Phúc

  Thông báo tuyển dụng công nhân

  21 tháng 3, 2018 |

  Xem chi tiết
 3. Vĩnh Phúc

  Thông tin tuyển dụng Nhân viên hỗ trợ khách hàng

  21 tháng 3, 2018 |

  Xem chi tiết
 4. Vĩnh Phúc

  Thông tin tuyển dụng nhân viên lái xe nâng

  21 tháng 3, 2018 |

  Xem chi tiết
 5. Vĩnh Phúc

  Thông báo tuyển dụng Thủ Kho

  21 tháng 3, 2018 |

  Xem chi tiết

Liên hệ

Hotline18006692

Email: noithatxuanhoa@xuanhoa.vn