- Xe đẩy tiêm, phát thuốc 2 tầng.

- Khung xe làm bằng Inox ống Ø25.4.

- 2 tầng xe làm bằng Inox tấm dày 0,8mm.

- Có 2 bánh xe di chuyển và phanh hãm.

620x430x800

Khung inox

Bàn lấy máu BLM-03

1030x(800-1150)x(750-1100)

Bàn Y tế BDD-01

1200x600x750

Bàn y tế BYT-01

800x500x1000

Ý kiến của bạn