Giường ngủ GI-05-00

Mô tả sản phẩm

- Khung giường được làm bằng ống thép Ø32 sơn bột tĩnh điện.

-  Giường có thiết kế khung để mắc màn.

1900x914x800

Thép sơn tĩnh điện cao cấp

Sản phẩm liên quan

Giường gấp GI-01-00

975x764x274x(366-578)

Ý kiến của bạn