Giá kho GK-01

Mô tả sản phẩm

-Giá kho sạch, kho bẩn, giá để đồ, giá hồ sơ bệnh án.

-Khung và giá đỡ bằng inox 30x30x1,0mm.

-Giá gồm 4 tầng, mặt đợt bọc inox dày 0,8mm.

1000x450x1800

Inox

Sản phẩm liên quan

Ý kiến của bạn