Giá để đồ GDC-02

Mô tả sản phẩm

-Giá để khăn lau tay.

-Khung bằng iox 30x30x1,0mm.

-Đợt giá bằng inox tấm dày 0,8mm (3 tầng).

800x300x800

Khung bằng iox

Sản phẩm liên quan

Giá kho GK-01

1000x450x1800

Ý kiến của bạn