Cáng tay CT-01

Mô tả sản phẩm

- Khung cáng tay cứu thương được thiết kế bằng khung inox,
- Mặt vải bạt
- Cáng có 4 chân inox bọc nhựa

2100x500x170

Vải bạt

Sản phẩm liên quan

Xe cáng XC-01

1890x600x700

Ý kiến của bạn