-Bàn típ to.

-Kiểu dáng thiết kế gọn nhẹ, linh hoạt.

 

600x400x(700-1200)

Inox không nhiễm từ

Bàn y tế BYT-01

800x500x1000

Bàn lấy máu BLM-03

1030x(800-1150)x(750-1100)

Ý kiến của bạn