-Thiết kế gọn nhẹ, đơn giản.

-Sử dụng chất liệu Inox không nhiễm từ.

400x340x(700-1200)

Inox không nhiễm từ

Bàn lấy máu BLM-03

1030x(800-1150)x(750-1100)

Bàn típ BT-02

600x400x(700-1200)

Ý kiến của bạn