Quyết định sử dụng Hóa đơn điện tử

Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (Xuân Hòa) trân trọng gửi tới Quý Đối tác, Khách hàng Quyết định số 50 về việc sử dụng Hóa đơn điện tử kèm theo Mẫu hóa đơn điện tử.

Quyết định sử dụng Hóa đơn điện tử 1

Quyết định sử dụng Hóa đơn điện tử 2

Quyết định sử dụng Hóa đơn điện tử 3

Quyết định sử dụng Hóa đơn điện tử 4

Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tiêu chuẩn quốc tế- Giá trị bền lâu

Ý kiến của bạn