Phóng sự về Xuân Hòa, Doanh nghiệp Việt đổi mới trong hội nhập

Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đã mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thị trường trong khu vực cho doanh nghiệp. Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam – Doanh nghiệp Việt đã có những bước đi đổi mới trong hội nhập.

 

Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tiêu chuẩn Quốc tế – Giá trị bền lâu

Ý kiến của bạn