Ms. Phạm Thanh Huyền

Phòng họp Diên Hồng là một không gian có tính chất đặc biệt quan trọng của công trình Nhà Quốc hội. Chính vì vậy Xuân Hòa đã được lựa chọn là Nhà cung cấp ghế cho chủ tịch đoàn, đại biểu Quốc hội và khách mời với các tiêu chỉ chất lượng, tiện lợi, hiện đại và trang trọng.

Ý kiến của bạn