Hội nghị Tổng kết 2018 và Định hướng Kế hoạch 2019 của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam

Ngày 01 và 02/12/2018, Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, cùng toàn thể Cán bộ lãnh đạo của công ty CP Xuân Hoà Việt Nam đã tham gia Hội nghị Tổng kết 2018 và Định hướng Kế hoạch 2019. Hội nghị được tổ chức tại huyện đảo Lý Sơn.

Hội nghị Tổng kết 2018 và Định hướng Kế hoạch 2019 của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam 1

Hội nghị Tổng kết 2018 và Định hướng Kế hoạch 2019 của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam 2

Tập thể các cán bộ lãnh đạo của công ty CP Xuân Hòa Việt Nam

Tại Hội nghị, từng lãnh đạo đơn vị đã trình bày phần nội dung gồm những thành tựu mà đơn vị mình đạt được trong năm 2018; Chia sẻ những bài học kinh nghiệm để cùng nhau làm tốt hơn trong năm tới.

Hội nghị Tổng kết 2018 và Định hướng Kế hoạch 2019 của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam 3

Anh Đào Đức Chính, Chủ tịch HĐQT, phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị Tổng kết 2018 và Định hướng Kế hoạch 2019 của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam 4

Anh Lê Duy Anh, Tổng Giám Đốc, trình bày về định hướng chiến lược

Hội nghị Tổng kết 2018 và Định hướng Kế hoạch 2019 của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam 5

Toàn cảnh hội nghị của Công ty CP Xuân Hòa Việt Nam

Với slogan “Cùng nhau tăng tốc – Vượt mốc thành công”, đại diện từng đơn vị đã trình bày trước HĐQT Kế hoạch và chương trình hành động của đơn vị mình trong năm 2019.

Hội nghị Tổng kết 2018 và Định hướng Kế hoạch 2019 của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam 6

Anh Lê Việt Bằng, Thành viên HĐQT/GĐ Vật tư, trình bày kế hoạch 2019

Hội nghị Tổng kết 2018 và Định hướng Kế hoạch 2019 của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam 7

Anh Đào Anh Thái, PGĐ sản xuất, trình bày kế hoạch sản xuất 2019

Hội nghị Tổng kết 2018 và Định hướng Kế hoạch 2019 của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam 8

Anh Lê Vạn Thắng, GĐ kế họach, trình bày kế hoạch gia công năm 2019

Hội nghị Tổng kết 2018 và Định hướng Kế hoạch 2019 của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam 9

Chị Ngô Thụy Khánh, GĐ Marketing, trình bày kế hoạch 2019

Hội nghị Tổng kết 2018 và Định hướng Kế hoạch 2019 của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam 10

Anh Khúc Văn Quang, GĐ Xuất nhập khẩu, trình bày kế hoạch 2019

Hội nghị Tổng kết 2018 và Định hướng Kế hoạch 2019 của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam 11

Anh Trịnh Xuân Nam, GĐ bán hàng, trình bày kế hoạch 2019

Hội nghị Tổng kết 2018 và Định hướng Kế hoạch 2019 của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam 12

Anh Khúc Mạnh Việt, GĐ dự án, trình bày kế hoạch năm 2019

Hội nghị Tổng kết 2018 và Định hướng Kế hoạch 2019 của Công ty CP Xuân Hoà Việt Nam 13

Anh Lưu Bình Trọng, ASM Miền Bắc 1 trình bày kế hoạch 2019

Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Tiêu chuẩn quốc tế. Giá trị bền lâu.

Ý kiến của bạn