Hộ kinh doanh cá thể Minh Khải

Số 24 Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

0913072919