Doanh nghiệp tư nhân Võ Kim Hoa

Số 56 đường Lý Bôn, Khóm 5, Phường 2, TP Cà Mau, Cà Mau

0944 034 340