Doanh nghiệp tư nhân Vinh Huệ

56-58 Thống Nhất,Phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, Khánh Hòa

0913133100