Doanh nghiệp tư nhân Nam Cường

Số 217 Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 8, Phường 7, TP Trà Vinh, Trà Vinh

0913 724 322