Doanh nghiệp tư nhân Hằng Hải

295 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng

05113.725.975