DN Tư nhân Hà Báu

Số 31, Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

0912150527