Cửa hàng Phúc Hưng

Xóm 7, Xã Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên

0912901628