Cửa hàng nội thất Trần Minh Luận

Số 67A Hàm Long, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

043.9438018