Cửa hàng Nội Thất Sơn Tám

Đường 18B, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương

0982.064.156