Cửa hàng nội thất Nghiêm Xuân Chiến

Số 67C Hàm Long, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

043.8263486