Cửa hàng Hoàng Trọng Nghĩa

Đường 39A, Lôi Cầu, Việt Hòa, Khoái Châu

0989736833