Cty TNHH TM – SX Gia Khang

180 Nguyễn Tất Thành, Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai

02693876448