Cty TNHH Nội Thất Hoàng Yến

Số 295 Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

0222.3822.158 - 0965.342.086

http://www.noithathoangyen.vn/