Công ty TNHH XD & TM Bình Minh

Khu Vĩnh Tuy 1, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Quảng Ninh

0913266905