Công ty TNHH tư vấn và đầu tư KSH

Lô 30 (số 05) Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

0905122777