Công ty TNHH TM & DV Nam Phương

Số 21 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng

0982469395