Công ty TNHH DV&TM Thuỷ Linh

KCN Đông La, Xã Đông La, Đông Hưng, Thái Bình

0988.482.779