Công ty cổ phần phát triển thương mại Thái Nguyên

Phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

0913477000