Công ty cổ phần kỹ thuật công trình Thái Nguyên

Số 333 Tổ 4, Phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

0986888588