Công ty Cổ phần thương mại Minh Trà

Số 192 Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

0987470165