Công ty cổ phần Thanh hoa Sông Đà

Số 25 Lê Lợi, Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

0915000669