Công ty cổ phần nội thất Minh Phúc

Số 95 Lê Lợi, Phú Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

01257812345