CN Công ty CPTM Thành Phố Nam Định số 5

Số 15 Lê Hồng Phong, Phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, Nam Định

0936.680.721