Nội thất gia đình

Tổng số sản phẩm là 45

Giường gấp GI-01-00

975x764x274x(366-578)

Thang gấp TH-01-05

935x490x1590

Thang gấp TH-01-04

780x450x1330

Thang gấp TH-01-03

620x450x1100

Tủ giày CA-SH-02

Rộng 1000 x Sâu 150 x Cao 1025

Tủ giày CA-SH-01

Rộng 655 x Sâu 150 x Cao 1025

Tủ giày CA-SH-03

Rộng1000 x Sâu350 x Cao1000

Tủ gia đình CA-8A-1KL

Rộng 1855 x Sâu 500 x Cao 1970

Tủ gia đình LK-3N-03TC

Rộng 1400 x Sâu 500 x Cao1850