Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam – Văn phòng Hà Nội

Ngân hàng Phương Đông Việt Nam (OCB)

Dancing Room – Samsung Electronics Việt Nam

Mommy Room – Samsung Electronics Việt Nam

Văn phòng Khách sạn Đại Bàng, Hà Tĩnh

Công ty Đông Nam – Hàn Quốc

Trung tâm khuyến nông

Tòa Nhà Quốc Hội