Ký túc xá Hải Dương

Ký túc xá Canon

Ký túc xá Bắc Ninh

Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô

Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội

Ký túc xá FPT

Tòa Nhà Quốc Hội

Viện Quy Hoạch Xây Dựng Hà Nội