Trường Quốc tế Thái Hưng- Thái Nguyên

Ngân hàng Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Bắc Ninh

Ngân hàng Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Lạng Sơn

Ngân hàng Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Ninh Bình

Ngân hàng Phương Đông OCB- CN Thuận Việt

Ngân hàng Phương Đông Việt Nam (OCB)

Giảng đường, Ký túc xá- Đại học FPT

Trường tiểu học và PTTH Nobel School

Văn phòng Công ty CP Dịch vụ Quốc tế Hà Thành