Học viện Phụ nữ Việt Nam

Hội trường Tỉnh Đoàn thanh niên tỉnh Thanh Hóa

Ngân hàng Phương Đông OCB- CN Thuận Việt

Trung tâm vận hành đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông

Pingu’s English- Cầu Giấy

Trường quốc tế Olympia

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ- QUẢNG NINH

Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam – Văn phòng Hà Nội

Ngân hàng Phương Đông Việt Nam (OCB)