Văn phòng Công ty Himawari

Hội trường nhà nghỉ Phương Thanh – Bộ Công An Thanh Hóa

Trường thuộc hệ thống ĐH QG Hà Nội

Trường Quốc tế Thái Hưng- Thái Nguyên

Ngân hàng Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Bắc Ninh

Ngân hàng Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Lạng Sơn

Ngân hàng Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Ninh Bình

Ngân hàng Phương Đông OCB- CN Thuận Việt

Ngân hàng Phương Đông Việt Nam (OCB)